آشنایی با کیسه های نانو هوشمند فرش پلاس

فرش پلاس (بسته بندی اتسفر کنترل شده MAP-)

همه میوه ها سبزی ها و صیفی جات در واقع موجودات زنده هستند و تنفس میکنند حتی این اتفاق بعد از چیده شدن و جدا شدن نیز دارای تنفس هستند.

در واقع بعد از چیدن میوه یا گیاه این محصولات اکسیژن مصرف می کنند و دی اکسید کربن و بخار آب به محیط پس می دهند پس ما باید از بسته بندی استفاده کنیم که میزان تنفس رو کاهش دهد بدون امکه به محصولات کشاورزی اسیب برسانیم و طعم ، رنگ ، بو و ظاهر محصول خراب نشود.

برای افزایش ماندگاری میوه ، سبزی و صیفی جات چه باید انجام بدهیم؟

همانطور که در بالا ذکر گردید باید میزان تنفس کنترل شود و برای اینکار باید موارد ذیل رعایت شود:

ابتدا محصول پس چیدن در محبط خنک قرار بگیرد .این نکته بسیار مهمی در بستم بسته بندی اتمسفر اصلاح شده ( MAP) مبوه ها ، سبزی ها و صیفی ها می باشد  چون با کاهش دما به این طریق میزان مصرف اکسیژن و میزان سطح دی اکسید کربن افزایش پیدا می کند. در کاهش میزان اکسیژن باید دفت گردد چون کاهش بیش از اندازه آن باعث حالت بی هوازی خواهد شد و بر روی طعم ، مزه و بافت محصول ناثییر خواهد و حنی ممکن است خودش باعث نوعی فساد گردد به خصوص اینکه دی اکسید کربن زیاد روی بعضی میوه ها اثرات مخربی را ایجاد میکند.

جنسی (متریال ) که برای ساخت بسته بندی های اتمسفر کنترل شده استفده می شوند باید دارای قالیت نفوذ و تنفس خاصی باشند.اگر در بسته بندی های معمولی میوه ها و صیفی جات نگهداری شوند به مرور زمان اکسیژن کم شده و مقدار دی اکسید کربن داخل بسته بندی افزایش پیدا می کند. در جنس های (متریال) که ما برای کیسه های خود انتخاب کردیم منفاذی وجود دارد که این مشکلات حل می شود.

هدف ما در کیسه های فرش پلاس (FreshPlus® MAP) این است که یک تعادلی میان عتاصر مهم در ماندگاری را ایجاد نماییم. در کیسه های ما به راحتی اکسیؤن و دی اکسید کربن می توانند وارد یا خارج شوند البته این نکته مهم است که مقدار اکسیژن وارد شده به داخل بسته با توجه به نوع محصول کنترل می شود و از طرف دیگه میزان دی اکسید کربن در داخل بسته در یک سطح مشخص با توجه به نوع محصول ثابت می ماند یعنی میزان دی اکسید کربن اضافی از داخل بسته خارج می گردد

گاز اتیلن از جمله ترکیباتی هست که پس برداشت و در حین بسته بندی توسط میوه و صیفی تولید می شود این گاز در مقدار کم هود باعث رسیدن محصولات می شود اما در میزان بالا خود این گاز باعث خراب شدن میوه ها می گردد در کیسه های ما میزان گاز اتیلن نیز باید کنترل شود و این ویژگی متمایز محصولات ما نسبت به رقبا است.

یکی دیگر از نکات مهم در بسته بندی های اتمسفر کنترل شده بحث کنترل میزان رطوبت داخل بسته بندی است خصوصا در مواردی که امکان پیش سرد کردن وجود ندارد.

زمانی که میوه و صیفی مستقیم داخل بسته بندی قرار می گیرد هوای گرم نیز داخل بسته می ماند و به خاطر اختلاف  دما بین داخل و خارج بسته بندی موجب می شود بخار بر سطح داخلی بسته بندی بنشیند که مرور زمان این بخار به شکل قطرات آب و عرق به داخل بسته بندی میوه نفوذ می کنند و سبب خراب شدن محصول می شود.

کیسه های هوشمند فرش پلاس (FreshPlus® MAP) با در نظر نوع محصول میزان زطوبت را تنظیم می کند و باعث می شود تمامی بخار آب از داخل بسته بندی خارج شود و در واقع داخل بسته بندی یک سیستم خشک را ایجاد می نماید.

کاهش وزن

یکی از نکاتی که در صادرات یا حمل و نقل میوه و سبزی و صیفی جات هست افت وزن محصول از محل بارگیری تا مقصد است و معمولا بین %2 تا 25 %  میزان افت وزن خواهیم داشت که در این کیسه ها به دلیل وجود ساختاری خاص میزان افت وزن در حداقل ممکن می باشد .

 

سیستم نانو باکتریال

وجود کپک و قارچ به صورت عادی در هوا و بر روی محصولات کشاورزی وجود دارد و در همگتم بسته بندی گرما، رطوبت و قند میوه شرایط را ایجاد میکند تا به راحتی میوه تحت تاثیر کپک ها و قارچ ها قرار بگیرد اما وجود ترکیبات نانو مانند ذرات نقره و.. موجب می شود که ماندگاری محصولات افزایش یابد و به همین دلیل در ایران این نوع کیسه ها به کیسه های نانو هوشمند در بین مردم شناخته شده است.