فواید استفاده از کیسه های مپ ( نانو هوشمند) فرش پلاس چست ؟

1- کیسه های مپ ( کیسه های نانو هوشمند) فرش پلاس تازگی و طروات رابرای انواع میوه ،سبزی و صیفی حفظ می کند

2-کاهش پوسیدگی محصولات کشاورزی(میوه ، سبزی،گل ،صیفیجات)

3-جاوگیری از کاهش وزن

4-افزایش مدت ماندگاری محصولات زراعی ،باغی و کشاورزی که منجر به سود اوری زیادی می شود.

5-الزامی به پیش سرد نیست

6-افزایش ارزش برند شما و در نتیجه فروش یهتری را برای شما به ارمغان می آورد